Grojec: modernizacja ul. Kółkowej

Zmodernizowany został odcinek ulicy Kółkowej o długości ponad 300 metrów. Inwestycję realizowano w dwóch etapach we wrześniu i w pierwszych dniach października.

Wyrównano istniejącą podbudowę, wykonano nawierzchnię asfaltobetonową i tłuczniowe pobocza, wyprofilowano przydrożne rowy i wyremontowano przepust drogowy.


Łączny koszt tych prac to prawie 195 tys. zł. W tej kwocie 60 tys. to dofinansowania Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 20 tys. zł pochodziło ze środków sołeckich. 15 października odbioru robót dokonali wójt Albert Bartosz i sołtys Grojca Krzysztof Wolak.

 

GALERIA