Wyniki wyszukiwania dla frazy: KGW Grojec

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Środa, 5 sierpnia 2020 Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Babicach i Zaborzu, stanowiących własność Gminy Oświęcim, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Piątek, 31 lipca 2020 Informujemy, że wnioski w formie papierowej można składać w GOPS od 1 sierpnia br. Dotyczy świadczeń : 300+, rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Informacja PGW Wody Polskie

Czwartek, 30 lipca 2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Grojec.

Stawy Grojeckie: przebudowa odcinka ul. Marii Radziwiłł

Środa, 29 lipca 2020 Do końca września potrwa przebudowa ponad dwustumetrowego odcinka ulicy Marii Radziwiłł w Stawach Grojeckich. Teren budowy został przekazany wykonawcy 27 lipca.

Zaborze: są pieniądze na remont ulicy Borowiec

Wtorek, 7 lipca 2020 Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie remontu odcinka ulicy Borowiec. Wójt Mirosław Smolarek odebrał promesę gwarantującą dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zaborze: ulica Borowiec wyremontowana

Wtorek, 7 lipca 2020 Przebudowany został ponad trzystumetrowy odcinek od skrzyżowania z Grojecką i drugi, prawie kilometrowy, od strony ulicy Brzezina. Roboty rozpoczęto jeszcze jesienią zeszłego roku. Protokół odbioru 3 lipca podpisali wójt Mirosław Smolarek i sołtys Zaborza Adam Nowotarski.

Zaborze: ulica Borowiec wyremontowana

Piątek, 3 lipca 2020 Przebudowany został ponad trzystumetrowy odcinek od skrzyżowania z Grojecką i drugi, prawie kilometrowy, od strony ulicy Brzezina. Roboty rozpoczęto jeszcze jesienią zeszłego roku. Protokół odbioru 3 lipca podpisali wójt Mirosław Smolarek i sołtys Zaborza Adam Nowotarski.

Kontynuacja - Otwarcie ofert - ul. M. Radziwiłł Stawy Grojeckie

Środa, 1 lipca 2020 Kontynuacja - Otwarcie ofert - ul. M. Radziwiłł Stawy Grojeckie

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. M. Radziwiłł w Stawach Grojeckich

Środa, 1 lipca 2020 Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej ul. M. Radziwiłł w Stawach Grojeckich" 01 lipca 2020r., godz. 12:30

Wakacje 2020 w świetlicach środowiskowych

Piątek, 26 czerwca 2020 Zapraszamy na wakacyjne zajęcia w środowiskowych grupach wsparcia (świetlicach środowiskowych), w sołectwach: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Harmęże, Rajsko, Stawy Grojeckie, Stawy Monowskie, Włosienica. Kliknij, żeby zobaczyć szczegółowy harmonogram.