Wakacje 2020 w świetlicach środowiskowych

Zapraszamy na wakacyjne zajęcia w środowiskowych grupach wsparcia (świetlicach środowiskowych), w sołectwach: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Harmęże, Rajsko, Stawy Grojeckie, Stawy Monowskie, Włosienica. Kliknij, żeby zobaczyć szczegółowy harmonogram.

Lp

Świetlica

Data: 2020 rok

Godziny:

1.

Włosienica

29 czerwca – 10 lipca

15.00-19.00

2.

Harmęże

20 lipca – 31 lipca

9.00-13.00

3.

Rajsko

29 czerwca – 10 lipca

14.00-18.00

4.

Brzezinka

29 czerwca – 10 lipca

9.00-13.00

5.

Stawy Grojeckie

29 czerwca – 10 lipca

15.00-19.00

6.

Babice

29 czerwca – 10 lipca

15.00-19.00

7.

Stawy Monowskie

29 czerwca – 10 lipca

16.00-20.00

8.

Broszkowice

13 lipca– 24 lipca

15.00-19.00

9.

Dwory Drugie

29 czerwca– 10 lipca

15.00-19.00