Rada Sołecka

 

Kadencja 2015 - 2019

 

Rada Sołecka w Grojcu

 

Jacek Bielowicz

Mieczysław Chowaniec

Stefan Chowaniec

Robert Fabia

Albin Koim

Paweł Walus

Andrzej Wojtala