Grojec: Ogrodowa przy szkole przebudowana

Kompleksowa przebudowa Alei Ogrodowej w Grojcu w rejonie Szkoły Podstawowej została ukończona w pierwszych dniach marca.

Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą Szembeka poszerzono jezdnię. Wykonano nową podbudowę i nawierzchnię, kanalizację deszczową, wybudowano chodnik i miejsca parkingowe. Kierowców, którzy mają ciężką nogę, powinny wyhamować dwa progi zwalniające z kostki brukowej.

 

Prace trwały od listopada. 8 marca protokół odbioru robót podpisali wójt Mirosław Smolarek, sołtys Krzysztof Wolak oraz radni Sławomir Domżał i Adam Gonszcz. Inwestycja kosztowała ok. 660 tys. złotych. Na przebudowę jezdni Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie ok. 113 tys. złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy następnego odcinka Alei Ogrodowej – od skrzyżowania z ulicą Szembeka do Pałacowej. Tu również planowane jest poszerzenie jezdni, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej. Projekt uwzględni też miejsce, w którym szkolne autobusy będą mogły zawracać.

GALERIA