Kółkowa w Grojcu wyremontowana

Modernizacja ulicy Kółkowej w Grojcu była prowadzona od zeszłego roku w trzech etapach. Ostatni został zrealizowany w sierpniu. 11 września odebrano prace budowlane.

Na najdalej wysuniętym w kierunku stawów odcinku ulicy Kółkowej została wyrównana podbudowa, wykonano nową nawierzchnię i pobocza, a także oczyszczono fragment rowu odwadniającego.


Inwestycja kosztowała prawie  65 tys. zł. Gmina Oświęcim uzyskała do niej dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego ze środków na modernizację dróg dojazdowych do pól uprawnych w kwocie 30 tys. zł.

GALERIA