Dzień Kobiet w Grojcu

Członkinie grojeckiego Stowarzyszenia Górników Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych świętowały w przeddzień Dnia Kobiet. Na akademii przygotowanej przez panów ze Stowarzyszenia gościli także przedstawiciele władz samorządowych.

Wyrazy wdziędzności oraz życzenia zdrowia i uśmiechu na co dzień w imieniu męskiej części organizacji złożył paniom prezes Albin Kojm. Chóralnie odśpiewane "Sto lat" poprzedziło toast i wręczenie świętującym grojczankom zwyczajowych tulipanów i słodyczy.

 

O tym, jak bardzo ceni współpracę z kobietami, mówił wójt Mirosław Smolarek. Podkreślił, że ważne funkcje i role w gminie Oświęcim pełnią uczestniczące w spotkaniu Bernardyna Bryzek – przewodnicząca Rady Gminy, Halina Musiał – zastępca wójta oraz Jadwiga Szczerbowska – dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

GALERIA