Ulica Cicha w Grojcu zostanie przebudowana

Trwa przetarg na remont ulicy Cichej w Grojcu. Zgodnie z zamówieniem droga powinna zostać przebudowana do końca sierpnia. Potencjalni wykonawcy składają oferty do 29 maja.

Cicha to droga wewnętrzna odchodząca od ulicy Kazimierza Jagiellończyka w kierunku południowym. Projekt zakłada wykonanie podbudowy i asfaltowej nawierzchni, a także betonowych korytek odwadniających.

 

Remont ulicy Cichej ma zapewnić łatwiejszy dojazd do pól. Poprawa odwodnienia powinna również uchronić okoliczne posesje przed podtopieniami podczas intensywnych deszczy.

 

Gmina Oświęcim usyskała dofinansowanie do przebudowy Cichej jako drogi dojazdowej do pól uprawych. Samorząd Województwa Małopolskiego dołoży do tej inwestycji ponad 61 tys. zł.

 

Tagi