Zebranie wiejskie, 12 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 12 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Zgodnie z propozycją przedstawioną przez sołtysa Krzysztofa Wolaka środki sołeckie zasilą remont odcinka ulicy Kółkowej (20 tys. zł), rozbudowę oświetlenia ul. Puściny (ponad 18,5 tys.) oraz budowę chodnika i remont bramy na cmentarzu (14 tys.). Na konserwację rowów i przepustów oraz remonty poboczy zabezpieczono w sumie prawie 16 tys. zł.

 

Trwające i planowane inwestycje omówił wójt Mirosław Smolarek. Remont remizy OSP ma zostać ukończony na Mikołaja. Rozbudowa odcinka Alei Ogrodowej wraz z budową ronda, na którym będzie mógł zawracać szkolny autobus, potrwa do wiosny przyszłego roku. W toku jest postępowanie przetargowe na pierwszy etap rozbudowy szkoły. W najbliższych miesiącach planowana jest budowa chodnika przy szkole, na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Jagiellończyka z Aleją Ogrodową (zadanie powiatu dotowane przez gminę), a także remont ulicy Roztoki w Łazach.

 

Opracowywany jest także projekt remontu wraz z budową chodnika ulic Głównej i Lanckorona do pętli w Łazach. Starostwo Powiatowe jako zarządca drogi zamierza starać się o rządowe wsparcie do tej inwestycji. Jeśli cały plan "wypali", roboty na Głównej ruszą najwcześniej w 2023 roku.

 

W dyskusji zwracano uwagę, że remont poboczy Alei Ogrodowej nie przyniósł spodziewanego efektu. Pytano też o plan zagospodarowania przestrzennego dla Grojca. Wójt Smolarek poinformował, że dopóki nie będą zakończone prace nad planami terenów w innych sołectwach (czyli co najmniej w ciągu najbliższych kilku miesięcy), nie będą rozpoczynane następne opracowania.

 

Jak zauważył jeden z uczestników zebrania, asfalt na ulicy Głównej został położony w 1984 roku i wymaga bezzwłocznych, doraźnych napraw. Ten i inne problemy znalazły oddźwięk we wnioskach do samorządowych władz. Zgłoszone w nich potrzeby to uregulowanie własności i remont kapliczki przy ul. Głównej, konserwacja wskazanych przez wnioskodawców przepustów, remont ubikacji na cmentarzu i budowa studzienki kanalizacyjnej na ul. Cichej.

 

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi