Rozbudowa szkoły w Grojcu – przekazanie terenu inwestycji

Prace budowlane w Grojcu zaplanowano na ten i przyszły rok. Pierwszy etap tej inwestycji polega głównie na budowie nowej kotłowni i modernizacji ogrzewania.

18 lutego została zawarta Umowa z wykonawcą, natomiast teren budowy przekazano mu trzy dni później. Do października powstanie nowa, dwukondygnacyjna kotłownia z z pomieszczeniem gospodarczym. Wejście do tego dobudowanego segmentu będzie na tyłach szkoły. W kotłowni zostanie zamontowany kocioł gazowy. W zakresie prac jest wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej, deszczowej i sanitarnej.

 

Ponadto wybudowany zostanie szyb windy (montaż dźwigu jest przewidziany w drugim etapie inwestycji). Tegoroczny, pierwszy etap modernizacji szkoły w Grojcu ma kosztować prawie 850 tys. zł.  Zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

 

Właściwa rozbudowa szkolnego budynku – drugi etap inwestycji – jest planowana na ten i przyszły rok. Projekt obejmuje m.in. powiększenie południowego skrzydła szkoły i dobudowanie na nim drugiego piętra, termomodernizację całego obiektu, remont części istniejących pomieszczeń oraz zagospodarowanie otaczającego terenu. Powstanie także oświetlone boisko z bieżniami.

 

Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie do drugiego etapu rozbudowy szkoły w Grojcu w wysokości ponad 8,2 mln zł (85 procent kosztów). Środki te będą pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Przekazanie terenu inwestycji wykonawcy 21 lutego 2022 r. Od lewej pracownik firmy-wykonawcy, wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Grojcu Joanna Wysogląd:


Wschodnia elewacja szkolnego budynku – stan obecny:


Wizualizacja wschodniej elewacji szkolnego budynku po rozbudowie:

Tagi