Czasowe zamknięcia Al. Ogrodowej w Grojcu

Planowane jest całkowite zamknięcie Al. Ogrodowej w Grojcu w dniach od 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) do 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) w godzinach od 7:00 do 16:00, na odcinku od nowo wybudowanego ronda do rejonu połączenia z ul. Pałacową.

 

W związku z rozpoczęciem robót polegających na ułożeniu nawierzchni bitumicznej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 510168K  w km 0+190 do km 0+380 w miejscowości Grojec, Gmina Oświęcim” –Al. Ogrodowej w Grojcu  w dniach od 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) do 26 kwietnia 2022 r. (wtorek)  w godzinach od 7:00 do 16:00 planowane jest całkowite zamknięcie Al. Ogrodowej w Grojcu na odcinku od nowo wybudowanego ronda do rejonu połączenia z ul. Pałacową.

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.