Łazy: ul. Puściny zmodernizowana

Ul. Puściny w Łazach (sołectwo Grojec) została wyremontowana na ponad półkilometrowym odcinku. Inwestycja została odebrana 23 czerwca.

Modernizacja polegała na wybudowaniu nowej konstrukcji drogi, a następnie na wykonaniu nakładki asfaltowej i poboczy. W zakresie prac była też regulacja wysokości zjazdów na posesje, remont przepustu i odcinka przydrożnego rowu. 23 czerwca wójt Mirosław Smolarek podpisał protokół odbioru robót.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Gminie Oświęcim środki na remont i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 117 tys. zł. Tą kwotą została dofinansowana modernizacja odcinka ulicy Puściny w Łazach. Wartość tego zadania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą to prawie 350 tys. zł.

 

Tagi

GALERIA